Relevant Keywords: ellen ochoa, ellen ochoa coloring page, ellen ochoa picture, ellen ochoa drawing, ellen ochoa illustration, astronaut ellen ochoa, female astronaut, astronaut, female engineer