Relevant Keywords: Woman scientist, scientist, girl scientist, woman scientist coloring page, woman chemist, chemist, girl chemist, woman science, women in science,